www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Objektový svazek „ALFA“ Státní bezpečnosti proti Rádiu Svobodná Evropa

K 60. výročí zahájení pravidelného vysílání Rádia Svobodná Evropa zveřejňujeme významný historický pramen. Jedná se hlavní objektový svazek vedený Státní bezpečností od počátku provozu této rozhlasové stanice, jejíž vysílání představovala pro řadu občanů žijících v totalitním komunistickém režimu jeden z mála svobodných informačních zdrojů.
Zveřejněné dokumenty dokládají velký zájem, který o Rádio Svobodná Evropa komunistický režim projevoval. Rozvědka StB (krycím názvem I. správa MV) založila v roce 1955 operativní svazek s krycím názvem „Alfa“, který vedla až do konce osmdesátých let.
Svazek „ALFA“ se z větší části dochoval. Obsahuje hlavní podsvazek a řadu dalších podsvazků a příloh. Celkově je v něm nyní uloženo více než 25 000 stránek dokumentů, včetně řady fotografií. Svazek „ALFA“ je nyní uložen v Archivu bezpečnostních složek a je podle archivního zákona volně přístupný všem badatelům (ABS, fond svazková agenda I. správy SNB, objektový svazek „ALFA“, reg. č. 10081).
K hlavnímu objektovému podsvazku zveřejňujeme i několik dalších důležitých podsvazků, včetně finančního. Postupně budou na této stránce zveřejněny také další dokumenty ze svazku „ALFA“.

Je smutné, že i když již tři roky existuje Ústav pro studium totalitních režimů a jemu podřízený Archiv bezpečnostních složek, nebylo jejich vedení schopné k tomuto významnému výročí učinit nic jiného, než formálně podpořit projekt Českého rozhlasu a Filozofické fakulty UK, blíže o projektu „Svobodně!“ na stránce Českého rozhlasu a takřka formálně se účastnit mnichovských oslav pořádaných Rádiem Svobodná Evropa a tamním Český centrem, blíže na stránce ÚSTR.
Objektový svazek „ALFA“ obsahuje hlavní podsvazek (označený číslem 000), díly hlavního podsvazku označené čísly 011 až 019 a D01 až D05, finanční podsvazek označený číslem 030, tématické podsvazky označené čísly 100 až 143 (celkem 32) a podsvazky k jednotlivým osobám („typům“) označené 302 až 564 (celkem 123).

 

 

Hlavní svazek (000) (1953) 1967-1976 (1989)     zde

Díl hlavního svazku 011 1951-1956 (1980)    fiš 1 fiš 2 fiš 3 fiš 4 fiš 5 fiš 6 fiš 7 fiš 8 fiš 9 fiš 10

Díl hlavního svazku 012 1956-1959    fiš 1 fiš 2 fiš 3 fiš 4 fiš 5 fiš 6 fiš 7 fiš 8

Díl hlavního svazku 013 1959-1961   fiš 1 fiš 2 fiš 3 fiš 4 fiš 5

Díl hlavního svazku 014 1953-1959   fiš 1 fiš 2 fiš 3 fiš 4

Díl hlavního svazku 015 (1953)-(1967)   fiš 1 fiš 2 fiš 3 fiš 4 fiš 5

Díl hlavního svazku 016 (1963) 1967-1971   zde

Díl hlavního svazku 017 1972-1973   1.část 2.část

Díl hlavního svazku 018 1973-1974   1.část 2.část

Díl hlavního svazku 019 1974-1981   1.část 2.část

Díl hlavního svazku D01 1981-1985   1.část 2.část

Díl hlavního svazku D02 (1955) 1985-1986   1.část 2.část

Díl hlavního svazku D03 1986-1987   1.část 2.část

Díl hlavního svazku D04 1987-1989   1.část 2.část

Díl hlavního svazku D05 1989          1.část 2.část

Finanční podsvazek 030 (1957)-(1983)    zde

Popis jednotlivých podsvazků bude na této stránce postupně doplněn.
Směrnici StB pro evidenci, statistiku a administrativu svazkové agendy  I. správy SNB naleznete zde.

Dějiny aktivit StB proti Rádiu Svobodná Evropa jsou přiblíženy v knize historika Prokopa Tomka Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa - Objekt ALFA (ÚDV, Praha 2006), která je dostupná v elektronické podobě zde.


« tolist