www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Stát zastrašuje a cenzuruje - spor s ÚOOÚ

Rozhodnutí ÚOOÚ o zastavení řízení ke zveřejnění databáze EZO

Zásadní část rozhodnutí:
V případě archivů a archivních informací lze konstatovat, že tyto slouží k poznání vlastní minulosti, k lepší orientaci v ní atd. Pokud jsou tedy osobní údaje z archiválií použity v souladu s tímto účelem (čemuž dle názoru správního orgánu obsah stránek www.svazky.cz odpovídá), nejedná se o zásah do soukromí; naopak použití takto veřejně dostupných osobních údajů k jinému účelu (např. komerčnímu) by již v rozporu s právem na ochranu soukromého života bylo. Správní orgán dále přihlédl k rozsahu zveřejněných informací, které se týkají toliko identifikace osoby a čísla příslušného spisu nebo svazku (případně archivujícího útvar a problematiky). Informace soukromého charakteru
vedené v příslušných svazcích o této osobě jsou poté chráněny § 10a zákona č. 140/1996 Sb.
Správní orgán proto dospěl k závěru, že Stanislav Penc svým jednáním neporušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., a nespáchal proto přestupek podle § 44 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Celé rozhodnutí k přečtení.

31.01.11 zobrazit galerie »

ÚOOÚ nám oficiálně předal databázi EZO

V rámci šetření porušení zákona na ochranu soukromí těmito stránkami požádal ÚOOÚ Archiv bezpečnostních složek o předložení kopie databáze EZO. Archiv vyhověl a databázi předal. Jelikož je tato databáze součástí vyšetřovacího spisu, tak Stanislav Penc požádal o kopiii, kterou obdržel. Došlo tedy k paradoxní situaci: Úřad na ochranu osobních údajů sám nakládá s databází EZO, za což nás již víc než 17 měsíců šikanuje.

03.12.10 zobrazit galerie »

1.12.2010 Záznam o nahlédnutí do spisu na ÚOOÚ

Ve středu 1.prosince se Stanislav Penc dostavil na ÚOOÚ, aby zde požádal o nahlédnutí do spisu, který je veden ke kauze svazky.cz. Záznam této návštěvy si můžete přečíst v galerii.

01.12.10 zobrazit galerie »

5.11.2010 Protokol z výslechu Stanislava Pence na ÚOOÚ

Kauza SVAZKY.CZ tímto jednáním nekončí. Úřad pro ochranu osobních údajů si vzal 2 měsíce na další rozhodování.

1. strana protokolu 5.11.2010
2. strana protokolu 5.11.2010

Ztracené dopisy:
29.7.2009 Němec píše Vesecké
15.9.2009 Vesecká píše Němcovi

další obrázky jdou v galerii.

05.11.10 zobrazit galerie »

Úřad na ochranu osobních údajů zahajuje řízení o přestupku proti Stanislavu Pencovi

ÚOOÚ oznámil dne 13.října 2010 tj. zase po více než 2 měsících od rozhodnutí pana I.Němce, že zahajuje řízení o přestupku proti Stanislavu Pencovi  a předvolává ho k ústnímu jednání. Celé oznámení si můžete přečíst v galerii tohoto článku.

13.10.10 zobrazit galerie »

Rozhodnutí o námitkách Stanislava Pence ke kontrolnímu protokolu

Pan Igor Němec  dne 30.červance 2010 tj. po více než 2 měsících rozhodl, že námitkám pana S.Pence nevyhovuje a odůvodnil to na 6 stranách, které si můžete přečíst v přiložené galerii.

30.07.10 zobrazit galerie »

Důkaz vyvracející tvrzení kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů a vyjádření Archivu bezpečnostních složek

Původní databáze EZO (evidence zájmových osob) má podobu
manuální kartotéky (890 000 abecedně řazených karet) a počátky jejího vzniku spadají do roku 1958.

16.05.10 zobrazit celý text a galerie »

Výsledek kontroly Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze.

Kompletní protokol ÚOOÚ o kontrole Stanislava Pence, provozovatele www.svazky.cz.

Součástí je fotogalerie (dole) se skenem kompletního kontrolního protokolu.

11.05.10 zobrazit celý text a galerie »

Dopis 3. Stanislava Pence na ÚOOÚ /není součástí spisu/

Úřad na ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora, Praha 7

 

Dobrý den,

V dopise ze dne 8.října 2009 Zn.ISNP4-5688-09-2 mne pan inspektor Ing.Miloš Šnytr , že k mé žádosti na nahlédnutí do spisového materiálu je třeba doložit můj právní zájem v této věci.

Tímto Vám přeposílám veškerou korespondenci s vaším úřadem, z které jasně plyne, že se hlásím k tvorbě a vkládání obsahu na stránky www.svazky.cz. Dále uvádím, že jsem jedinou osobou, na kterou je na stránkách www.svazky.cz uveden kontaktní údaj, jsem majitelem domény www.svazky.cz a také jsem pronajímatelem prostoru na internetu pro tyto stránky vytvořeném. Jelikož chci i nadále tyto stránky provozovat, mám dostatečný právní zájem na této věci.

Dopis zasílám elektronickou poštou s tím, že se zítra tj.20.října 2009 v dopoledních hodinách dostavím na váš úřad, abych do spisového materiálu mohl nahlédnout a činit si z něho výpis či fotokopie.

S pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň

 

 

19.10.09

Dopis 2 Stanislava Pence na ÚOOÚ /není součástí spisu/

Úřad na ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora, Praha 7

Dobrý den,

Na základě dnešní ústní domluvy s paní Kosobudovou Vám zasílám svojí původní žádost směřovanou vašemu úřadu(viz níže) a odpověď Vašeho úřadu (příloha). Dále vás žádám o umožnění nahlédnutí do spisu ohledně stránek www.svazky.cz , potažmo zaslání jeho fotokopie. Dále žádám o zodpovězení otázky na základě jakého právního rozboru inspektor Ing.Miloš Šnytr dospěl k tomu, že stránky svazky.cz porušují zákon a zaslal upozornění provozovateli hostingu (viz příloha)?

Děkuji a jsem s pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň

 

07.10.09 zobrazit celý text »