www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Jak pracuje ÚSTR (ABS)

Otevřený dopis Radě ÚSTR II.

Otevřený dopis Radě USTR

Ústav pro studium totalitních režimů,

Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

Na vědomí poslancům a senátorům

 

Obracím se na Vás jako na nově zvolené členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů s vírou, že obměněná Rada bude lépe než ta předchozí reflektovat názory veřejnosti a více se bude zaobírat fakty před spokojením se s „ předepsanou ideologií“, jak tomu bylo u předchozí Rady a jejího kolektivního rozhodování.  Již jsem se totiž několikrát na předchozí Radu obracel. Ovšem  faktické diskuze nad tématy týkajícími se  fungování svěřené instituce, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, bohužel nebyly možné. Jedním z důkazů je reakce na můj otevřený dopis Radě ÚSTR ze dne 20. ledna 2011,  kterým se věcně zabýval senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice  ve dnech 6. a20. dubna 2011

11.03.13 zobrazit celý text »

Senátní veřejné slyšení o situaci v ÚSTR a ABS

Stenografický záznam - 20.června 2012

Senát volí Radu Ústavu pro studium totalitních režimů, projednává každým rokem závěrečnou zprávu ÚSTR a ABS a defacto by měl dohlížet nad řádným fungováním těchto institucí. Přestože ÚSTR existuje skoro 5 let, bylo toto veřejné slyšení druhým vážnějším zamyšlením i s přispěním veřejnosti nad prací Ústavu i Archivu.

Stenografický záznam

 

20.06.12 zobrazit galerie »

Jak pracuje a hospodaří Ústav pro studium totalitních režimů

Protože se nám stále nedaří získat všechny potřebné informace k fungování ÚSTR, zaslali jsme koncem března další žádost, na kterou jsme obdrželi odpověď 15.dubna 2011 i s vyčíslením požadovaných nákladů na získání informací. Po uhrazení některých částek nám dorazila dne 10.května 2011 výzva k vyzvednutí materiálů.

10.05.11

Komise ke zpracování odborného stanoviska o EZU

V lednu 2011 byla zřízena ředitelkou ABS komise, která měla zpracovat odborné stanovisko k informačnímu systému EZO. O výsledky práce této komise jsme tedy požádali na konci března. Rozhodnutí jsme obdrželi v polovině dubna a po zaplacení požadovaných nákladů nám byl doručen 4.května 2011 dopis i s Odborným stanoviskem komise.

04.05.11

Záznam z jednání Senátního výboru pro vzdělávání k práci ÚSTR

Dvouhodinový zvukový záznam z jednání Senátního výboru pro vzdělávání k práci ÚSTR a ABS ze dne 20.4.2011 si můžete poslechnout zde.

21.04.11

Senátní výbor pro vzdělávání bude pokračovat v projednávání Otevřeného dopisu radě ÚSTR

Ve středu 20.dubna 2011 od 10 hod. bude pokračovat projednávání otevřeného dopisu S.Pence Radě ÚSTR. Zasedání proběhne v zasedací místnosti výboru, kancelář č. 352, Valdštejnský palác "C2", 2. patro a je veřejnosti i médiím přístupné. Senátoři chtějí slyšet vysvětlení od pí. Naděždy Kavalírové k jejím výrokům, a také výklad pana Daniela Hermana ředitele ÚSTR ke kauzám, o nichž se hovořilo na minulém jednání. Oba jsou pozváni jako hosté.

Dalším bodem na jednání výboru bude i výroční zpráva ÚOOÚ, přizván je předseda ÚOOÚ pan Igor Němec. Hovořit se bude také o kontrole a pokutě, kterou ÚOOÚ udělil ABS.

Pozvánku s programem na Senátní výbor pro vzdělávání,vědu, kulturu, lidská práva a petice  si můžete přečíst v galerii.

20.04.11 zobrazit galerie »

Senátní výbor pro vzdělávání bude projednávat Otevřený dopis ÚSTR

Ve středu 6. dubna 2011 od 10 hod bude senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednávat Otevřený dopis Radě ÚSTR. Zasedání proběhne v zasedací místnosti výboru, kancelář č. 352, Valdštejnský palác "C2", 2. patro. Jednání je veřejnosti i médiím přístupné.

Na jednání je přizván Stanislav Penc jako autor dopisu. Na dopis Rada ÚSTR nikterak oficiálně nereagovala. Ovšem z jednání se objevila skandální dvou minutová nahrávka, v které předsedkyně rady ÚSTR Naděžda Kavalírová označuje Stanislava Pence jako viníka špatné práce Ústavu. Nahrávka je zde: http://www.youtube.com/user/MrTajemnik#p/a/u/0/zoPIiAjTbEQ

Otevřený dopis i s přílohami, na základě kterého bude Výbor jednat, je uveden zde: http://www.svazky.cz/clanek/Otevreny_dopis_rade_USTR_Ustavu_pro_studium_totalitnich_rezimu-Jak_pracuje_USTR

06.04.11

Vystoupení Stanislava Pence v Senátním výboru pro vzdělání,vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 6.dubna 2011 vystoupil Stanislav Penc na jednání Senátního výboru pro lidská práva s prezentací ke svému Otevřenému dopisu radě ÚSTR. Prezentaci a zvukový záznam vystoupení si můžete spustit níže.

Prezentace k projednávanému dopisu Radě ÚSTR

Zvukový záznam vystoupení S.Pence na jednání výboru

06.04.11

Zvukové záznamy z jednání Rady ÚSTR

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme dne 7.března 2011 požádali o všechny zvukové záznamy z jednání Rady ÚSTR. Naše žádost byla dne 10.března 2011 odmítnuta. Proto jsme podali          v zákonné lhůtě odvolání, které bylo bohužel znovu zamítnuto.

O fungování Rady ÚSTR se hovořilo i na jednáních Senátního výboru pro vzdělávání ve dnech 6. a 20.dubna 2011, zvukové záznamy z těchto jenání si můžete poslechnout zde 6.4. a zde 20.4.

30.03.11

Otevřený dopis radě USTR (Ústavu pro studium totalitních režimů)

Obracím se na Vás jako na zástupce občanů, kteří mají dohlížet na naplňování zákona o USTR a ABS a dbát na naplňování poslání Ústavu.


Až 18 let po listopadových událostech se uvolnila velká část materiálů z činnosti represivních složek komunistického totalitního režimu. Dle zřizovacího zákona o Ústavu státní instituce i tajné služby předají Archivu evidenční a registrační pomůcky, archivní fondy, včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo spisů, archivní sbírky i jednotlivé archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické strany Československa a organizací Národní fronty působících v těchto složkách v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990, které jsou v jejich držení. Ministerstvo vnitra předá rovněž archiválie vzniklé po 1. lednu 1990 týkající se činností souvisejících se správou archiválií bezpečnostních složek. Dále  ze zákona vyplývá, že jedna z hlavních povinností je to, že uvedené archiválie musí být zaevidovány v evidenci Národního archivního dědictví, a to nejpozději do pěti let ode dne účinnosti tohoto zákona.

 

20.01.11 zobrazit celý text »

Skandální dopis Daniela Hermana ředitele ÚSTR

Dne 18.listopadu jsme zaslali panu řediteli Hermanovi dopis s žádostí, jak nám odpověděl si můžete přečíst  i s naší žádostí v galerii.

09.12.10 zobrazit galerie »

Dotaz na zveřejňování nahrávek seminářů pořádaných ÚSTR

Další důkazy o neprofesionální práci ÚSTR si můžete přečíst v korespondenci s ÚSTR.

25.11.10 zobrazit galerie »

Žádost o informace o činnosti ÚSTR a ABS

Koncem listopadu 2009 jsme na Ústav pro studium totalitních režimů zaslali žádost o informace o činnosti ÚSTR a ABS. Naší žádosti bylo vyhověno s omezením viz galerie. Přílohou odpovědi byly informace o činnosti ÚSTR a ABS, které si můžete prostudovat níže.

Informace o činnosti ÚSTR

Informace o činnosti ABS

09.12.09 zobrazit galerie »

Dokument,který vyvrací tvrzení D.Hermana a dosavadní praxi ÚSTR v souvislosti s elektronickými evidencemi a digitálními kopiemi

 

Dokument si můžete přečíst zde

Pár otázek na tiskového mluvčího ÚSTR

Jistě Vás pobaví, jak si svoji práci představuje tiskový mluvčí této instituce a jakým způsobem zodpoví naše dotazy viz galerie.

zobrazit galerie »