www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Parlamentní komise k 17. listopadu

Žádost o dokumenty vzniklé činností vyšetřovacích komisí k 17.listopadu 1989

Dne 26.listopadu 2010 jsme zaslali novou žádost do Kanceláře Poslanecké sněmovny týkající se dokumentů vzniklých činností vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění k údálostem 17.listopadu 1989. Vgalerii si můžete přečíst jak žádost, tak i odpověď kanceláře Poslanecké sněmovny.

31.12.10 zobrazit galerie »

Odpověď na stížnost

Parlament České republiky

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Radana Juranková

ředitelka organizačního odboru

 

V Praze dne 22. května 2009

č.j. 04253/2009

 

Věc: odpověď na stížnost

 

Vážený pane Penci,

 

na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 21. 5. 2009 odpovídám na další dotazy uvedené ve Vaší stížnosti ze dne 23. 4. 2009. (Zmiňovaným rozhodnutím vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny rozhodl o Vaší stížnosti ze dne 23. 4. 2009; toto rozhodnutí Vám bylo odesláno prostřednictvím poštovní přepravy.)

 

V následující části zasílám odpovědi na Vaše otázky obsažené ve 3. - 6. odstavci stížnosti.

22.05.09 zobrazit celý text »

Stížnost na vyřízení žádosti

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Organizační odbor - oddělení archivu
Sněmovní 1, 118 26 Praha 1
č.j.  03510/Ar 30/09

Věc: Stížnost na postup vyřízení žádosti o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění k 17. listopadu 1989

Dne 1. dubna 2009 jsem Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů požádal o zpřístupnění všech dokumentů vzniklých činností dvou vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění, které se na přelomu osmdesátých a devadesátých let zabývaly vyšetřováním událostí souvisejících se zásahem proti demonstrantům 17. listopadu 1989.

Dne 22. dubna 2009 jsem od Vás obdržel odpověď nadepsanou Žádost o studium. V té mně sdělujete, "že požadované dokumenty Vyšetřovací komise FS pro vyšetření událostí ze dne 17.11.1989  v Praze bohužel  není možné předložit ke studiu, neboť se jedná o dokumenty, které dosud nebyly archivně zpracovány a stav jejich zpracování zatím neumožňuje nahlížení - ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V současné době probíhá jejich archivní zpracování, přičemž předpokládáme, že práce budou ukončeny přibližně do konce r. 2009".

Jelikož Vaše odpověď neobsahovala zákonem stanovený postup při odepření informace, podávám tímto stížnost proti Vašemu postupu a žádám o zpřístupnění toho, co zákon umožňuje. Bezpochyby takovéto materiály jsou např. usnesení, sněmovní tisky, tiskové zprávy atd. vztahující se k činnosti obou komisí.

Dále Vás žádám o sdělení o jak velký objem dokumentů se jedná (kolik má dokumentů první a kolik druhá vyšetřovací komise) a kolik z toho se Vám již za skoro dvacet let podařilo uspořádat.

V této souvislosti Vás žádám o vysvětlení rozporu mezi usnesením Federálního shromáždění č. 287  k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236) ze dne 4. března 1992, kde se v bodě 5 říká "ukládá předsednictvu FS, aby v souladu s právními předpisy zpřístupnilo veřejnosti materiály, se kterými pracovala komise 17. listopadu" a Vaším postupem.  Celé znění citovaného usnesení je na internetových stránkách http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/usneseni/u0287.htm

Ve Vaší odpovědi dále uvádíte " že k nahlížení v archivech jsou archiválie přístupné za podmínek stanovených v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (zejména se jedná o ustanovení § 37 citovaného zákona). Archiválie, které uvedené zákonné podmínky nebudou splňovat, Vám nebudeme moci zpřístupnit k nahlížení ani poté, co budou archivně zpracovány".  Na závěr Vás žádám o objasnění co konkrétně myslíte odkazem na § 37, tedy jaký konkrétní odstavec a písmeno.

Věřím, že smyslem archivu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR není ani utajování informací a ani nerespektování usnesení zákonodárců. Vaše odpověď, která vypovídá o tom, že parlamentní vyšetřování událostí, které si letos budeme ve 20letém výročí připomínat, jsou do dnešní doby neveřejná a předpoklad zveřejnění ,jak píšete konec tohoto roku, je alarmujícím sdělením o stavu orgánů českého Parlamentu a demokratického cítění některých státních úředníků.

Žádám Vás o informaci, kdo mojí stížnost na Váš postup bude dle zákona 106/1999Sb. vyřizovat.

S pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53
507 23 pošta Libáň

23.04.09

Odpověď na žádost o zpřístupnění materiálů

Česká republika - KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Organizační odbor - oddělení archivu

Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

Tel: 257 174 131-5, Fax: 257 174 140

WWW: http://www.psp.cz

 

Praze dne 22. dubna 2009

č.j. 03510/Ar 30/09

 

Věc: žádost o studium - odpověď

Vážený pane Penci,

 

sděluji Vám, že požadované dokumenty Vyšetřovací komise FS pro vyšetření událostí ze dne 17.11.1989 v Praze bohužel není možné předložit ke studiu, neboť se jedná o dokumenty, které dosud nebyly archivně zpracovány a stav jejich zpracování zatím neumožňuje nahlížení - ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V současné době probíhá jejich archivní zpracování, přičemž předpokládáme, že práce budou ukončeny přibližně do konce r. 2009.

V případě, že i poté budete mít zájem o nahlížení do těchto dokumentů, ozveme se Vám na Vámi uvedenou korespondenční adresu.

Současně však upozorňuji, že k nahlížení v archivech jsou archiválie přístupné za podmínek stanovených v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (zejména se jedná o ustanovení § 37 citovaného zákona). Archiválie, které uvedené zákonné podmínky nebudou splňovat, Vám nebudeme moci zpřístupnit k nahlížení ani poté, co budou archivně zpracovány.

Srdečně zdraví

PhDr. Eva Růžková

vedoucí archivu PS

 

Vážený pan

Stanislav Penc

Staré Hrady 53

pošta Libáň

507 23

22.04.09

Žádost o zpřístupnění dokumentů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Sněmovní 4

Praha 1 - Malá Strana

118 26

 

Věc: Žádost o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění k 17. listopadu 1989

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vás žádám o zpřístupnění všech dokumentů vzniklých činností dvou vyšetřovacích komisí Federálního shromáždění, které se na přelomu osmdesátých a devadesátých let zabývaly vyšetřováním událostí souvisejících se zásahem proti demonstrantům 17. listopadu 1989.

Se srdečným pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň

Tel: 605/701081

 

01.04.09

Stížnost pro nečinnost

Kancléř Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Věc: Stížnost proti nečinnosti.

Zasílám Vám mojí původní žádost dle zákona 106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím, odpověď oddělení archivu a moje odvolání proti němu. Vzhledem k tomu, že mě nebylo ze strany instituce, kterou řídíte odpovězeno, obracím se na Vás před případným podáním ke správnímu soudu s výzvou k nápravě tohoto protiprávního stavu.

Upozorňuji na fakt vyplývající ze shora citovaného zákona, tedy možnost odvolání proti odmítnutí informace a taky jeho vyřízeni. Upozorňuji Vás, že jsem neobdržel informace o jeho vyřízení. To je také důvod proč Vám takto píši.

V brzkou odpověď doufající

Stanislav Penc

605/701081