www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Dopis 2 Stanislava Pence na ÚOOÚ /není součástí spisu/

Úřad na ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora, Praha 7

Dobrý den,

Na základě dnešní ústní domluvy s paní Kosobudovou Vám zasílám svojí původní žádost směřovanou vašemu úřadu(viz níže) a odpověď Vašeho úřadu (příloha). Dále vás žádám o umožnění nahlédnutí do spisu ohledně stránek www.svazky.cz , potažmo zaslání jeho fotokopie. Dále žádám o zodpovězení otázky na základě jakého právního rozboru inspektor Ing.Miloš Šnytr dospěl k tomu, že stránky svazky.cz porušují zákon a zaslal upozornění provozovateli hostingu (viz příloha)?

Děkuji a jsem s pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň

 

Na základě Vašeho přípisu Vás žádám o zodpovězení následujících otázek a zaslání konkrétních dokumentů.

1. Jsou vaším úřadem shromaždovány informace k mé osobě?

2. Bylo vůči mé osobě vaším úřadem zahájeno nějaké šetření? Jestli ano v jaké věci a v jaké je toto šetření momentálně fázi?

Žádám o zaslání zápisu porady vedení vašeho úřadu z 27.7.2009.

Dále žádám o protokol z vyhodnocení stížnosti odborem styku s veřejností ve věci zveřejněné databáze StB EZO (Evidence zájmových osob) na internetových stránkách www.svazky.cz

Věřím, že jsem náležitostem učinil za dost, a tak Vám nic nebrání požadované informace zaslat a na položené otázky písemně odpovědět.

Pro úplnost dodávám, že svojí žádost opírám o zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Srdečně zdraví

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň

 « tolist