www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Důkaz vyvracející tvrzení kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů a vyjádření Archivu bezpečnostních složek

Původní databáze EZO (evidence zájmových osob) má podobu
manuální kartotéky (890 000 abecedně řazených karet) a počátky jejího vzniku spadají do roku 1958.

EZO/MV

NAD číslo 235

v kolonce tématický popis je uvedeno toto:

Původní databáze EZO (evidence zájmových osob) má podobu manuální kartotéky (890 000 abecedně řazených karet) a počátky jejího vzniku spadají do roku 1958. Zahrnuje:

a) evidenční a blokační karty osob, které byly předmětem zájmu kontrarozvědných útvaru StB (na rozdíl od protokolu tedy obsahuje např. i osoby stýkající se s registrovanými tajnými spolupracovníky či osobami, které byly předmětem kontrarozvědného rozpracování, příp. rovněž podchycuje další tzv. státobezpečně zajímavé osoby, např. pracovníky zastupitelských úřadů),

b) evidenční karty tzv. určených osob (zejm. osoby prověrkované pro styk se stáním tajemstvím),

c) karty osob vyšetřovaných a odsouzených,

d) odkazové karty. Kartotéka plnila zejména funkci informační (odkazy na zdroje informací k zájmovým osobám) a koordinační (vnitrní koordinace mezi jednotlivými útvary StB).

Elektronická databáze EZO (viz dále server WYSE) byla vytvořena na základě "Koncepce zavádění a využívaní výpočetní techniky ve FMV, SNB, PS a vojskách MV" z června 1986, úvodní projekt byl schválen v březnu následujícího roku a do provozu byl uveden počátkem let devadesátých. Zahrnuje v sobě jak klasickou databázi EZO (základ tvoří data přepsaná z karet manuální kartotéky), tak navazující tzv. databázi CRS (centrální registr svazků; tj. svazky "živé" na přelomu 80. a 90. let minulého století), která obsahuje statisticky zpracované údaje o registraci a vedení svazku u centrálních i krajských útvaru kontrarozvědky, vč. doplňujících informací (např. tzv. problematika, k níž byl svazek veden, jméno operativního pracovníka atp.); tato databáze plnila funkci statistickou, koordinační a kontrolní.

Poznámka: Tyto dvě původní elektronické databáze, resp. server WYSE, byly v 90. letech doplněny a) dodatkovou databází tzv. poslaneckou (spolupracovníci StB), vytvořenou na základe údajů obsažených v informačních systémech EZO a CRS, b) tzv. systémem RAP, který vznikl na základě pokynu ředitele odboru archivní a spisové služby MV ČR Mgr. Jana Frolíka v souvislosti s naplňováním zákona č. 140/1996 Sb. a jeho základ tvoří údaje přepsané z dochovaných registračních a archivních protokolů bývalé StB.

V souvislosti s přebíráním archiválií a jejich zařazováním do fondu probíhala až do konce roku 2007 průběžná aktualizace dat, obsažených v systému WYSE.

Neoddělitelnou součástí databáze EZO je její technické řešení, které sestává z dnes již vzácně se vyskytující výpočetní techniky dokládající tehdejší stupeň poznání a zároveň záměr využití tehdy nejlepší dostupné technologie ze strany státu. Server WYSE Series 7000i je starší stroj třídy PC 1486,32 MB RAM, 6 SCSI disků v kapacitě okolo 1 GB/disk. Stroj je vybaven sítovou kartou ethemet 10 Mbit/s s připojením BNC, páskovou zálohovací jednotkou QIC (max. 525 MB/pásku) a floppy disketovou mechanikou. Jako konzole slouží přímo připojený terminál WYSE 120, další terminály stejného typu jsou zapojeny v objektu pomocí strukturované kabeláže a terminálového koncentrátoru. Dále je připojena tiskárna. Terminály HW podporují znakovou sadu češtiny. Operační systém je Unix System V/386, verze 3.2.1A, zřejmě kompletní instalace. Databázový server je Informix Turbo 4.00 s úložištěm dat na diskových oddílech. Součástí instalace je ISQL formulářové rozhraní a 4GL vývojové prostředí pro tvorbu DB aplikací, z velké části lokalizováno do češtiny. Data (pokud je diakritika použita) jsou uložena v kódování PC Latin 2 (codepage 852, "DOS Latin 2).« tolist