www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Stát zastrašuje a cenzuruje - spor s ÚOOÚ

Dopis Stanislava Pence na ÚOOÚ /není součástí spisu/

Na základě Vašeho přípisu Vás žádám o zodpovězení následujících otázek a zaslání konkrétních dokumentů.

1. Jsou vaším úřadem shromaždovány informace k mé osobě?

2. Bylo vůči mé osobě vaším úřadem zahájeno nějaké šetření? Jestli ano v jaké věci a v jaké je toto šetření momentálně fázi?

Žádám o zaslání zápisu porady vedení vašeho úřadu z 27.7.2009.

Dále žádám o protokol z vyhodnocení stížnosti odborem styku s veřejností ve věci zveřejněné databáze StB EZO (Evidence zájmových osob) na internetových stránkách www.svazky.cz

Věřím, že jsem náležitostem učinil za dost, a tak Vám nic nebrání požadované informace zaslat a na položené otázky písemně odpovědět.

Pro úplnost dodávám, že svojí žádost opírám o zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Srdečně zdraví

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň

 

16.09.09 zobrazit celý text »

Pozor na chystanou cenzuru Internetu, náznaky už jsou tady.

Ve středu 12. května 2010 v sídle Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze 7, ppl. Sochora budu seznámen s výsledky kontroly. Již více než půl roku probíhá řízení Úřadu na ochranu osobních údajů proti mé osobě za zveřejnění databáze komunistické StB – evidence zájmových osob EZO, na stránkách www.svazky.cz, která obsahuje jména cca 800 tisíc lidí, o které měla tajná policie z jakéhokoliv důvodů zájem. Tento seznam jsem zveřejnil bez označení, proč o toho či onoho člověka měla zločinecká StB zájem, s odkazem na svazkové případně archivní číslo, pod kterým se dá v Archivu bezpečnostních složek vyhledat další informace a to z důvodů, že to Ústav pro studium totalitních režimů, ani dva roky od svého vzniku neučinil. Odstupující vedení ústavu v posledních týdnech v tichosti zveřejnilo na svých stránkách vyhledávání, která obsahuje ještě více údajů, sporné označení a potvrzuje pravdivost mnou zveřejněné databáze EZO a to i přesto, že dosavadní ředitel Žáček byl největším kritikem tohoto zveřejnění a řadu lidí zmátl svojí nepravdivou nebo vyloženě lživou argumentaci. Úřad na ochranu osobních údajů, přestože zkoumání archiválií nespadá do jeho působnosti, proti mě vede šetření v jehož rámci se dopouští porušování zákona.

Uvidíme jak celá věc dopadne, první dějství se právě odehrává. Sledujte naše stránky. Průběžně je aktualizujeme.