www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Dopis Stanislava Pence na ÚOOÚ /není součástí spisu/

Na základě Vašeho přípisu Vás žádám o zodpovězení následujících otázek a zaslání konkrétních dokumentů.

1. Jsou vaším úřadem shromaždovány informace k mé osobě?

2. Bylo vůči mé osobě vaším úřadem zahájeno nějaké šetření? Jestli ano v jaké věci a v jaké je toto šetření momentálně fázi?

Žádám o zaslání zápisu porady vedení vašeho úřadu z 27.7.2009.

Dále žádám o protokol z vyhodnocení stížnosti odborem styku s veřejností ve věci zveřejněné databáze StB EZO (Evidence zájmových osob) na internetových stránkách www.svazky.cz

Věřím, že jsem náležitostem učinil za dost, a tak Vám nic nebrání požadované informace zaslat a na položené otázky písemně odpovědět.

Pro úplnost dodávám, že svojí žádost opírám o zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Srdečně zdraví

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň

 

Vážený pane Penci,

V návaznosti na Vaši telefonickou žádost prosím, abyste ji ještě zaslal v písemné podobě, případně elektronicky, vzhledem k tomu, že je třeba postup ve věci žádosti zdokumentovat.

Oficiální elektronická adresa Úřadu: posta@uoou.cz

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

PhDr. Hana Štěpánková

vedoucí samostatného oddělení tiskového,

tisková mluvčí

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk.Sochora 27

170 00 Praha 7

tel.: 234 665 286

fax: 234 665 505

e-mail: hana.stepankova@uoou.cz

 « tolist