www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Vyšetřovací svazek StB „Akce Střed“ vedený proti Miladě Horákové

Jako připomínku na 61ti-leté výročí od začátku procesu s Miladou Horákovou a spol., v jazyce StB nazývaného Akce Střed, vám zpřístupňujeme další archivní materiál – vyšetřovací svazek „Akce Střed“, archivní číslo V-6301 MV. Z materiálu, který čítá zhruba 14 tis. stran a je rozdělen do více jak 100 dílů, bylo vybráno několik dílů vztahujících se k celému procesu (obžaloba, rozsudek, seznamy osob) a díly týkající se přímo Milady Horákové.

Archivní materiál bude postupně doplňován tak, aby ho veřejnost měla možnost studovat. Zaplňujeme tím také mezeru způsobenou nečinností institucí ( především Ústavu po studium totalitních režimů), které se měly o publikaci tohoto materiálu zasadit.

Dnešní svazek V-6301 MV vznikl sloučením materiálů a.č. ZV-3414 MV (uloženo v roce 1955), a dále svazků uváděných pod r.č. 5441, 5554 a a.č. 14018, 14019, 14065, 14066, 14094 a S-3187 MV. Tyto materiály jsou též označovány jako skupinový svazek Horáková a spol., skupinový svazek Harlas a spol., skupinový svazek Čupera a spol., skupinový svazek Klíma a spol., skupinový svazek Karásek a spol., skupinový svazek Šubrtová a spol., skupinový svazek Matl a spol. a skupinový svazek Slavický-Brandt.

Původní soupis ze 60. let uvádí celkem 123 dílů. Část svazku (díly č. 15–34) byla později vyčleněna do svazku a.č. V-2614 MV (dnes 5 dílů), díly č. 50–60 byly sloučeny do jednoho svazku, díly č. 73–84 byly uloženy pod a.č. V-6139 MV, díly č. 85–88 a 90–91 byly sloučeny do jednoho dílu dnes označovaného jako č. 86, díl č. 94 byl uložen odděleně, díl č. 105 byl zřejmě sloučen, díl č. 119 jako samostatný zrušen. Díly č. 124–127 byly připojeny později. Svazek obsahuje 7 částí fotodokumentace, 3 obálky, 2 jmenné seznamy a rejstříky, seznamy doličných věcí, 2 posudky a samostatně uloženou obžalobu.

Se svazkem bylo manipulováno v období rehabilitací. Podstatná část svazku byla vrácena do archivu tehdejšího FMV z Generální prokuratury až v listopadu 1980.

Jednotlivé díly zde byly očíslovány výlučně pro účely těchto stránek (001–111) a v přehledu se uvádí jejich původní číslování, pokud jej lze zjistit.

Svazek V-6301 MV

Poř.č.

001       6301/1; č. 1       Akce Střed – „hlavní svazek“ – trestní oznámení, obžaloba, rozsudek, usnesení o odvolání, znalecký posudek, uložení svazků 1950-1951 (1959) počet str.147

002       6301/2; č. 2      Milada Horáková – zápisy o zatčení, příkazy k domovním prohlídkám, výpovědi 1949-1950 počet str.195

096                                Rekonstrukce nálezu špionážních zpráv ukrytých dr. Miladou Horákovou v kanceláři ÚNV v Praze 1950? počet str.8

099                                Rekonstrukce nálezu šifrového klíče v psacím stroji dr. Milady Horákové 1950? počet str.9

103                                Starý jmenný seznam, seznam č.j. 1955? počet str.216

107                               Obžaloba 1950 počet str.47

108                               Posudek znalců z oboru vojenského a politického zpravodajství 1949-1950 počet str.22

109                               Znalecký posudek a zpráva 1972 počet str.27

110                               Seznamy doličných věcí 1949-1950 počet str.70

111                              Akce Střed – Věcný a jmenný rejstřík 1956? 1966-1967 počet str.22

 

Jako další zdroje ke studiu doporučujeme:

Martin Vadas: Proces H (díly 1–10) Rozsáhlá dokumentace procesu vycházející z dochovaného obrazového, zvukového a textového záznamu průběhu procesu. 2007 (premiéra 1 dílu v ČT 31.5.2009)

BLAŽEK, Petr. Rekonstrukce (Prameny k procesu s Miladou Horákovou a jejími druhy). In: Sborník AMV, č. 4 (2006), s. 199-229

BURSÍK, Tomáš. Národu jsem vždy věrně sloužila a vědomě nikomu škodu neučinila. Františka Zemínová, In: Securitas Imperii, č. 14, ÚDV, Praha 2006, s. 271-28

KOURA, Petr. Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala, In: Sborník AMV, č. 4 (2006), s. 149-196

Dálší jsou uvedeny zde

« tolist