Svazky.cz Motto: "Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."
Úvodem
Aktuálně
Vyhledávání
Databáze EZO
Další databáze
Často kladené dotazy
Dokumenty
Databáze Ezo
Databáze Sezo
Osočení
Svazky Stb
Směrnice
Zmocnění
Zákon 181/2007
Snahy o otevření
     archivů StB

Stát tají informace
Žádost
Odvolání
Parlamentní komise
     17. listopadu

Mediální ohlasy
Výběr z médií
Z nedávné historie
Mediálně známé
     kauzy ohledně StB

Odkazy
Kontakt


Počítadlo přístupů

V úterý 7.července 2009 vyšel obsáhlý materiál v Lidových novinách, který pojednával o špatném fungování Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho podřízené instituci Archivu bezpečnostních složek.  Jde o to, že zmiňované instituce po dvou letech fungování nejsou ochotny zveřejnit alespoň nějaký seznam případně archivní pomůcku, která by jak historikům, tak široké veřejnosti ukázala, co je součástí archivů, které byly 18 let od  listopadové revoluce součástí utajovaných materiálů  tajných služeb. Na základě zřizovacího zákona Ústavu právě tajné služby a ministerstva předaly 20 km archiválií do správy Archivu bezpečnostních složek. Na místo zvěřejnění shora uvedených archivních pomůcek se obě instituce rozhodly za použití § zákonů, které buďto neexistují nebo mají jiný význam, primární databáze nezveřejnit. V této věci byla v úterý 14. července 2009 podepsána plná moc o právním zastoupení s JUDr. Milanem Hulíkem. Ten podá podnět ke Správnímu soudu, aby databáze byly Ústavem zveřejněny.
Na základě shora uvedených informací jsme se rozhodli zveřejnit dvě databáze pocházející z dílny StB. Ve stručnosti jde o seznam osob, které se kdy dostaly do kontaktu s StB a to z jakýchkoliv důvodů. Tím nejenom umožníme jak historikům tak i široké veřejnosti to, co již měl dávno učinit stát. Nejpodstatnější zdá se bude to, že na základě znalostí obsahu databáze nebude moci být již nikdo ze státní správy a samosprávy vydíratelný.
Bohužel po spuštění databáze EZO, která obsahuje něco kolem jednoho milionů záznamů byl server napaden hackery pomocí robotů. Ani velký zájem veřejnosti nepřispěl k hladkému průběhu zprovoznění těchto stránek. Po 8 dnech, během kterých se nám podařilo přes velké obtíže zajistit spolehlivý server, kvalitní technické zázemí a počítačové experty, můžeme říci, že během čtvrtka 16. července 2009 první databázi spustíme i s možností vyhledávání s garancí, že vše hladce poběží. Na této stránce se bude i nadále pracovat. V brzké době doplníme databázi SEZO a velké množství přeskenovaných svazků a jiných záznamů.
Případné pomocníky a mecenáše uvítáme.

Děkujeme za trpělivost
Za kolektiv autorů
Stanislav Penc
tel: 605/701081 nebo email: stanislavpenc@volny.cz