Svazky.cz Motto: "Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."
Motto: "Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."
Úvodem
Aktuálně
Vyhledávání
Databáze EZO
Další databáze
Často kladené dotazy
Dokumenty
Databáze Ezo
Databáze Sezo
Osočení
Svazky Stb
Směrnice
Zmocnění
Zákon 181/2007
Snahy o otevření
     archivů StB

Stát tají informace
Žádost
Odvolání
Parlamentní komise
     17. listopadu

Mediální ohlasy
Výběr z médií
Z nedávné historie
Mediálně známé
     kauzy ohledně StB

Odkazy
Kontakt


Počítadlo přístupů
Databáze Státní bezpečnosti Evidence zájmových osob (EZO) a Sjednocená evidence zájmových osob (SEZO) představují jednak velmi významné archiválie, které vznikly jako výsledek snahy Státní bezpečnosti o využití počítačové techniky při budování svého informačního systému. Současně se obě databáze doposud v Archivu bezpečnostních složek používají jako důležité archivní pomůcky při vyhledávání archivních dokumentů.

Jsme přesvědčeni, že tyto i další databáze vzniklé činností předlistopadových tajných služeb měly být již dávno v zájmu široké veřejnosti zveřejněny, aby sloužily všem zájemcům. Domníváme se, že naším počinem přispějeme k rovnějšímu přístupu všech badatelů k archivním dokumentům, které jsou důležitým, byť samozřejmě zdaleka ne jediným zdrojem informací o naší společné minulosti.

Vzhledem k technickým obtížím vám nejdříve zpřístupňujeme údaje z databáze EZO.

Pomocí vyhledávače můžete z příslušných řádků této databáze ve většině případů zjistit registrační či archivní čísla svazků a spisů, o jejich předložení v badatelně si – pokud se dochovaly – můžete podle zákona požádat Archiv bezpečnostních složek. Postup najdete na jejich internetové stránce. Během pár dnů na tuto stránku umístíme výrazně lepší vyhledavač, který umožní např. vyhledávání dle zadaného čísla svazku.

Použijte, prosím, návod a vysvětlivky k archiváliím StB.

V následujících dvou rubrikách vám dáváme k dispozici doposud nezveřejněnou databázi zájmových osob EZO a v rubrice Další databáze najdete vyhledávač v oficiálních seznamech spolupracovníků StB, zveřejněných Ministerstvem vnitra, a databázi 25 tisíc jmen, které v oficiální databázi spolupracovníků chybí.


VSTUP K VYHLEDÁVÁNÍ Z DATABÁZE EZO

DALŠÍ DATABÁZE