www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

O co nám jde?

Stránky původně měli sloužit pro umístění databáze StB EZO, ovšem na základě překrucování faktů, nepřiměřeného státního tlaku a velkému zájmu lidí jsou stránky postupně rozšiřovány o další materiály.

Databáze EZO (evidence zájmových osob) cca 770 tis jmen lidí, o které měla komunistická moc zájem. Nejde v žádném případě o seznam agentů StB. Těch je v databázi cca 10%. Ovšem samotný záznam zločinecké organizace neznamená vinu či nevinu konkrétního člověka, který byl totalitní komunistickou mocí vytipován a postupně ve většině případů zlomen. Mimo lidí, která Stb vedla v kategorii agentů (které mimo jiné již v minulosti zveřejnil ve svých novinách Ty rudá krávo Petr Cibulka a o 11 let po něm Ministerstvo vnitra) je zde možné nalézt jména lidi prověřovaných na různá pro komunistický režim důležitá místa.

Většinu databáze tvoří jména lidí, které totalitní režim v řadě případů zavraždil, uštval, mučil, týral, věznil, pronásledoval, donutil k emigraci, ztrátě povolání a to jen pro jiný politický názor, lidský postoj, náboženské vyznání, původ.

Tyto stránky vznikly jako reakce na laxní přístup státních institucí v poznávání pravdy o naší nedávné minulosti. Obsahem je nejobsáhlejší databáze StB, která doposud nebyla veřejně přístupná, i když ze zákona už rok a půl měla. Tímto zveřejněním se jak odborné tak i laické veřejnosti dostává do rukou nástroj, s jehož pomocí se mohou všichni dozvědět, co StB zajímalo a kde související materiál najít. Najít můžete i korespondenci se státními institucemi, ze které vyplývá přinejmenším nekompetence těch, kteří tyto instituce řídí.

Stránky jsou věnovány Jankovi Langošovi za jeho důkladný přístup při odhalování křivd především komunistické minulosti, který nezměnil ani ve vysokých státních funkcích.