www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Výběr z médií o předchozích aktivitách směrem k StB

Na následujících řádcích se můžete dozvědět o kontinuitě ve snažení směrem k vyrovnání se s minulostí, potrestání skutečných viníků a snahách o zveřejnění archívů StB v letech 1991 až 2009

1991

S.Penc: Na všech bodech petice trváme

Praha 20. prosince 1991(ČSTK) -Trváme nadále na všech bodech petice občanů Právo na spravedlnost, která byla vyhlášena 10.prosince při demonstraci ke Dni lidských práv na Václavskémnáměstí v Praze. Prohlásil to dnes v rozhovoru pro ČSTK jeden z iniciátorů petice Stanislav Penc.

Ohradil se proti tvrzení generálního prokurátora ČR Ludvíka Brunnera a hlavního vojenského prokurátora plk. Miroslava Kříženeckého, že petice má snahu zpolitizovat prokuratury a podřídit je politickým cílům. Nemáme politické ambice, nikdo z iniciátorů není politicky činný v politické straně, poznamenal.

Po politickém převratu v listopadu 1989 jsme obnovili podněty k zahájení trestního stíhání proti příslušníkům StB a SNB, kteří nezákonným způsobem omezovali osobní svobodu jak iniciátorů, tak účastníků demonstrací a jiných vystoupení občanů v letech 1988-89, pokračoval Stanislav Penc.

Víme, že práce prokuratury není jednoduchá, ale podle našeho názoru by po dvou letech měla mít lepší výsledky než jakými se dosud prezentovala. Odsouzení Miroslava Štěpána a párřadových příslušníků z demonstrace 17. listopadu 1989 na Národní třídě je hodně slabý výsledek, poznamenal Stanislav Penc.

Petice požaduje potrestání konkrétních viníků za konkrétní činy -velitelů zásahů proti demonstrantům v Praze v letech 1988a 1989, náčelníků a příslušníků II. správy SNB i příslušníků jiných oddělení, kteří se dopouštěli nezákonností. Podle iniciátorů petice by měli být před soud postaveni i bývalí vedoucí státní a straničtí funkcionáři odpovědní za fyzický a psychický teror, jemuž bylo vystaveno obyvatelstvo v době pokojných manifestacích prodemokratické veřejnosti. Petice občanů dále žádá bezodkladné odvolání Ludvíka Brunnera, Miroslava Kříženeckého a generálního prokurátora ČSFR Ivana Gašparoviče.

Vzhledem k naprosto laxnímu přístupu vojenských prokurátorů ke zmíněným skutečnostem vznášejí signatáři petice podnět GP ČSFR k zahájení šetření pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Petice koluje po českých městech a zájemci na ni mohou připojit svůj podpis na kontaktní adrese Stanislav Penc, Vycpálkova 972, 149 00 Praha 4.

(ČSTK -Jaroslav Kábele) ak,vj

Právo na spravedlnost

Praha 11. prosince 1991(VIS) -Petice občanů Právo na spravedlnost:

Žádáme, aby ze svých funkcí byli bezodkladně odvoláni generální prokurátor ČSFR JUDr. Ivan Gašparovič, generální prokurátor ČR JUDr. Brunner a hlavní vojenský prokurátor JUDr. Kříženecký.

Žádáme, aby byli postaveni před soud velitelé jednotek zasahujících nezákonným způsobem proti pokojným manifestacím v Praze v letech 1988 až 1989 včetně 17.listopadu, čímž se dopustili obecného ohrožení velkého rozsahu. Žádáme, aby byly postaveny před soud osoby, které je řídily.

Žádáme, aby byli postaveni před soud náčelníci a příslušníci II.správy SNB v Bartolomějské ulici, kde byli zadržení při demonstracích v ulicích Prahy hromadně biti, a další náčelníci a příslušníci z jiných oddělení SNB -např. z pověstného dvorečku na oddělení VB ve Školské ulici. = Žádáme, aby byli postaveni před soud vedoucí státní a straničtí funkcionáři odpovědní za hromadný psychický a fyzickýteror, kterému bylo vystaveno obyvatelstvo v době pokojných manifestací prodemokratické veřejnosti v Praze v letech 1988 a 1989 se zřetelem na zvlášť zavrženíhodný způsob tohoto teroru proti osobám nezletilým a malým dětem. Jmenovitě -Ladislav Adamec, Miloš Jakeš, Miroslav Štěpán, pánové Lorenc, Kincl, Vykypěl (dr. Husák bohužel před soud být postaven nemůže, protože mezitím zemřel).

Žádáme, aby byli před soud bezodkladně postaveni příslušníci StB, kteří v letech 1988 a 1989 psychickým a fyzickým terorem zastrašovali pořadatele a účastníky prodemokratických shromáždění v Praze, unášeli je, bili a vyhrožovali jim likvidací, čímž je chtěli odradit od jejich nezadatelného práva na svobodu shromažďování, svobodu slova a projevu. Žádáme, aby jejich trestné činy byly posuzovány jako trestné činy teroru v organizované skupině. Jmenovitě mjr. Zdeněk Šípek, mjr. Antonín Prchal, kpt. Beran, npr. Ota Svobodaa další příslušníci II.odboru StB Praha.

Zároveň žádáme, aby se okamžitě přestalo s ponižováním obětí komunistických zločinů z let padesátých jejich odsuzováníke zbytkovým trestům, aby tyto osoby byly rehabilitovány ze zákona a aby byl uznán III.odboj.

Vzhledem k naprosto laxnímu přístupu vojenských prokurátorů k výše uvedeným i jiným skutečnostem vznášíme tímtopodnět Generální prokuratuře ČSFR k zahájení šetření na vojenských prokuraturách z důvodu podezření z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 158.

V Praze dne 10.prosince 1991

Petr Placák, Jana Miklušáková, Stanislav Penc, Kamil Černý, Lucie Váchová, Vojtěch Pokorný

 

2002

MfD: Okresní archiv StB je poprvé veřejně přístupný na internetu

PRAHA 12. července 2002(ČTK) - Bývalý disident Stanislav Penc na svých internetových stránkách zveřejnil archivy jíčínské komunistické Státní bezpečnosti (StB). Zveřejněné dokumenty nejsou ještě úplné, zahrnují zatím záznamy tajné služby za období 1967 až 1975. Informuje o tom dnešní Mladá fronta Dnes (MfD).

V internetovém archivu jsou jména pronásledovaných lidí začerněna, naopak jsou uvedena jména spolupracovníků či agentů StB. Lidé v něm mohou také nalézt, jaké akce jičínská tajná služba připravovala, koho a za co sledovala a jaké dostávala úkoly.

"Hlavním naším cílem je zveřejnit archiv StB, ale není to jediná věc. Chceme také ukázat, jaká ta doba byla," řekl Penc.

Plánuje, že přibudou výpovědi pronásledovaných a popisy jejich osudů.

Archiv jičínské StB lze najít na internetové stránce http://odboj.jicinsko.cz, uvádí list.

ktp

 

Archiv bývalé StB v okrese Jičín

Večerník

Vlastimil Weiner

(Adam Komers):

Část archivu bývalé StB v okrese Jičín a jména spolupracovníků, včetně data narození a krycího jména, zveřejnil na Internetu Stanislav Penc z Milkovic na Jičínsku. Oficiálně označené dokumenty popisují konkrétní represivní akce StB. Stanislav Penc začal ověřené informace získávat podle nového zákona o zpřístupnění svazku StB veřejnosti, ale přiznal, že má i další zdroje, které tají.

Stanislav Penc zveřejnil na Internetu jména 350 agentů a dalších spolupracovníků bývalé StB v okrese Jičín a část archivu StB z let 1967 - 1975.

Stanislav Penc, odboj.jicinsko.cz:

Oni sledovali a kontrolovali lidi, kteří žádali o devizové přísliby, to znamená, že se tam málokteří dostali. Nedostali příslib a nepustili je ani do Jugoslávie, tak zjistí proč.

Dokumenty, označené jako přísně tajné, popisují, jak StB pátrala po distributorech exilové literatury z vydavatelství Josefa Škvoreckého v Kanadě a kdo je udával. Dokládají verbování agentů v průmyslu. Internetové stránky Odboj na Jičínsku vítá starosta města, senátor a spoluautor zákona o zpřístupnění svazků StB veřejnosti.

Jiří Liška /ODS/, senátor, starosta Jičína:

V té novele, kterou jsme připravovali, tak tam ministerstvo vnitra bylo povinno do roka od účinnosti zákona vydat právě tyto seznamy, takže z tohoto pohledu pan Penc předběhl ministerstvo.

Na policejním ředitelství v Jičíně jsme se chtěli zeptat, zda internetovy projekt vyvolal reakce veřejnosti, například ve formě trestního oznámení.

Dagmar Janošková, OŘ Policie ČR, Jičín:

Nechce s vámi nikdo hovořit?

Odpověděli až na krajském ředitelství.

Lenka Klouzová, východočeské ředitelství PČR, Hradec Králové:

Policie v Jičíně v současné době neprošetřuje v této souvislosti žádná podaná trestná oznámení.

Stanislav Penc chce zveřejnit dokumenty o násilné kolektivizaci zemědělství v 50. letech na Jičínsku, včetně jmen udavačů. Zdroje svých ověřených informací tají.

 

Televize ČT1

16.07.2002

Svazky na internetu

Události

Vlastimil Weiner

(Bohumil Klepetko, Iveta Toušlová):

Část archivů bývalé komunistické státní bezpečnosti v okrese Jičín a jména jejich spolupracovníků, včetně dat narození a krycích jmen, zveřejnil na internetu Stanislav Penc z Milkovic u Jičína. Dokumenty popisují konkrétní represivní akce STB. Stanislav Penc je začal získávat na základě nového zákona a o zpřístupnění svazků státní bezpečnosti. Přiznává ale, že má i jiné zdroje, které tají.

Stanislav Penc zveřejnil na internetu jména 350 agentů a dalších spolupracovníků bývalé státní bezpečnosti v okrese Jičín a část archívů STB z let 1967 až 1975.

Stanislav Penc, odboj.jicinsko.cz:

Oni sledovali a kontrolovali lidi, který žádali o devizový přísliby. To znamená, že se tam najdou lidi, který nedostali příslib a nepustili je ani do Jugoslávie, tak zjistěj proč.

Dokumenty označené jako přísně tajné popisují, jak StB pátrala po distributorech exilové literatury z vydavatelství Josefa Škvoreckého v Kanadě a kdo je udával. Dokládají verbování agentů v průmyslu. Internetové stránky Odboje na internetu vítá starosta města, senátor a spoluautor zákona o zpřístupnění svazku StB veřejnosti.

Jiří Liška, senátor, starosta Jičína:

V té novele, kterou jsme připravovali, tak tam ministerstvo vnitra bylo povinno do roka od účinnosti zákona vydat právě tyto seznamy. Takže právě z tohohle pohledu pan Penc předběhl ministerstva.

Na policejním ředitelství v Jičíně jsme se chtěli zeptat, zda internetovy projekt vyvolal reakce veřejnosti, například ve formě trestního oznámení.

Dagmar Janošková, OŘ Policie ČR, Jičín:

Jako nechce s váma tedy nikdo hovořit.

Odpověděli až na krajském ředitelství.

Lenka Klouzová, východočeské ředitelství PČR, Hradec Králové:

Policie v Jičíně v současné době neprošetřuje v této souvislosti žádná podaná trestní oznámení.

Stanislav Penc chce zveřejnit dokumenty o násilné kolektivizaci zemědělství v 50. Letech na Jičínsku, včetně jmen udavačů. Zdroje svých ověřených informací tají.

 

Lidové noviny

25.09.2002

Zveřejnění agentů StB se zablokovalo

Silvie Blechová

PRAHA - Měl to byt jeden z vyznamnych kroků, kterým se chtělo Česko vyrovnat s komunistickou minulostí. Zatím není. Od 20. března platí zákon o odtajnění svazků komunistické Státní bezpečnosti. Ministerstvo vnitra zatím obdrželo 1440 žádostí o nahlédnutí do svazků. Úředníci však nestíhají žádosti vyřizovat. Navíc hrozí, že ministerstvo nezvládne včas připravit a zveřejnit oficiální seznam agentů a spolupracovníků StB ("zlegalizovanou" podobu tzv. Cibulkových seznamů). "Ano, my to víme, ale naše situace je velice svízelná - nemáme dost lidí ani počítačů," přiznal zástupce ředitele odboru archivní a spisové služby ministerstva Pavel Brunnhofer. Za více než pět měsíců stihli úředníci vyřídit zhruba třetinu žádostí - 550. "To číslo je ale silně zkreslující. Někdo totiž žádá o svazků pět, někdo o 250. Celkové číslo je tedy třeba násobit deseti," řekl Brunnhofer. LN se o kolapsu odtajňování svazků přesvědčily na vlastní kůži - 16. května zažádaly o nahlédnutí do dvaceti svazků někdejších komunistických funkcionářů. Další, desetipoložkový požadavek vzešel z redakce LN koncem května. Do včerejška nebyla vyřízena ani jedna z žádostí. Lhůta na vyřízení je podle zákona 90 dní. Personální i technická tíseň nejspíš pozdrží i zveřejnění "legální verze" Cibulkovych seznamů. Podle zákona se mají seznamy spolupracovníků StB objevit na internetu do roka od začátku platnosti zákona. O tom, že ministerstvo seznamy stihne opravit, zapochyboval sám šéf odboru zápisové a archivní služby Jan Frolík. Skepsi vyslovil před časem i šéf bezpečnostního odboru ministerstva vnitra Aleš Šulc.

Ve včasné dokončení oficiálního seznamu spolupracovníků StB nevěří ani lidé z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který s archivní a spisovou službou ministerstva vnitra komunikuje. "Kvůli náporu práce to budou jen těžce stíhat," myslí si mluvčí ÚDV Jan Srb. Dosavadní práce ministerstva nepříjemně překvapila i ÚDV. "Po uvedení zákona do praxe jsme očekávali příliv podnětů ke stíhání. Ale výsledky jsou nulové," dodal Srb. Podle zákona by měly byt přístupné téměř všechny dokumenty, kromě archivu rozvědky, nezpracovanych dokumentů a archivů vojenské kontrarozvědky a rozvědky. Že tomu tak vždy není, dokládá případ někdejšího disidenta, nyní člena Dokumentačního střediska pro lidská práva Stanislava Pence. Požádal o nahlédnutí do svého osobního svazku. "Z ministerstva mi napsali, že svazek veden byl, ale že byl v prosinci 1989 skartován. Já jsem ale třicet stran z mých materiálů viděl ve sborníku úDV," popisuje rozpor Penc. Na ministerstvu mu věc vysvětlili jako omyl nebo přehlédnutí některého z pracovníků. Stanislav Penc na internetu zveřejnil seznamy zaměstnanců a spolupracovníků StB na Jičínsku. O zdrojích, z nichž dokumenty získal, nechce mluvit. Hodlá však archivy ministerstva vnitra podrobit zkoušce. "My jsme požádali o stejné lidi a jsme zvědaví, co nám vydají," říká Penc.

Posily až od nového roku

Co hodlá ministerstvo vnitra se zavalenou archivní službou dělat? Podle Marie Masaříkové z tiskového oddělení ministerstva dostane archivní služba posily "v rámci systematizace resortu". "Mělo by k tomu dojít od 1. 1. 2003 a půjde o zvýšení počtu tabulkových míst na celém ministerstvu," uvedla Masaříková. Změny musela schválit vláda. Archiv žádal ministra Stanislava Grosse o pomoc těsně poté, co začal zákon platit. O zpřístupnění archivu StB rozhodli těsně před volbami i zákonodárci na Slovensku. Nejradikálněji přistoupilo k svazkům bývalé komunistické tajné policie Stasi Německo. Její dokumenty jsou přístupné již od začátku devadesátých let.

Žádosti o nahlédnutí do dokumentů StB

Od 20. března 2002 1440

Z toho vyřízených 550

Jedna žádost může obsahovat libovolný počet požadavků. Podle zástupce ředitele odboru archivní a spisové služby Pavla Brunnhofera je potřeba vynásobit celkový počet žádostí zhruba deseti.

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR

PROBLÉM Č. 1

Úředníci nestíhají žádosti vyřídit do devadesáti dnů, jak požaduje zákon. Z 1440 žádostí zatím vyřídili 550.

PROBLÉM Č. 2

Ministerstvo kvůli náporu žádostí zřejmě nezvládne včas vypracovat a na internetu zveřejnit "legalizované" Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB

 

Mladá fronta Dnes

26.10.2002

Nejste odborníci? Nemáte moc šancí, ale pomoc se snad najde

SABINA SLONKOVÁ

Praha Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Historici či novináři se možná při svých žádostech o zpřístupnění svazků nakonec doberou pravdy a dostanou se k dokumentům Státní bezpečnosti, jež jim je stát podle zákona povinen poskytnout, ale zatím tak v některych případech nečiní. "Obyčejní" lidé, kteří nemají možnost porovnávat oficiální odpovědi ministerstva vnitra se svymi vlastními archivními dokumenty, však mají šance mnohem menší. "Když nevědí, že nějaky svazek prokazatelně existuje, je jasné, že se s odpovědí vnitra, že svazek byl dejme tomu skartován, spokojí. Tak jak to zatím pozoruji, běžný občan nemá příliš naději uspět," říká historik Pavel Žáček. Další historik Pavel Schovánek proto spolu s několika předlistopadovými disidenty (například Petrem Uhlem, Stanislavem Milotou či Jiřím Gruntorádem) založil občanské sdružení Archivy, které je připraveno žadateli-občanu pomoci. Lidé, kteří mají jakékoli pochybnosti o vyřízení své žádosti o zpřístupnění archivů StB, mohou sdružení kontaktovat na adrese www.sdruzeniarchivy.cz. Historici a další odborníci nabízejí mimo jiné to, že s lidmi do archivů zajdou, pomohou jim sepsat žádost o zpřístupnění, případně zkusí například přes sborníky Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu dohledat, jestli oficiální stanovisko vnitra odpovídá pravdě. Stejně tak neznamená, že když se nedochoval na konkrétního člověka svazek, nelze o něm nic dalšího v archivech najít. "Je možné se podívat do jiných svazků, ročních plánů a podobně," podotkl Schovánek. V jisté vyhodě jsou lidé, kteří by si rádi zalistovali estébáckou minulostí východočeského Jičína. Skupina kolem bývalého disidenta Stanislava Pence už několik měsíců částečně supluje práci státu a na svych internetovych stránkách (www.odboj.jicinsko.cz) představuje archivy tajné komunistické policie na okresní úrovni. Všechno v mantinelech zákona: jména sledovaných osob jsou začerněna, ale jména příslušníků, spolupracovníků či agentů jsou na internetu zveřejněna. Jak se k dokumentům Penc dostal, nechce prozradit. Faktem však je, že dodnes na jeho stránky nepřišla jediná stížnost. Penc přitom stejně jako jeho kolegové ze sdružení Archivy nevěří ministerstvu vnitra, že v otevření svazků hraje fér hru. "V roce 1992 jsem měl v ruce dokumenty, které StB vedla na moji osobu. Když jsem si požádal o spis, ministerstvo mi oznámilo, že byl v prosinci 1989 skartován. Stejný byl případ Radka Pavlovce z Nové Paky, který byl v minulosti donucen k emigraci. Z vnitra mu přišla odpověď, že materiály o něm byly zničeny. Jenže nám se podařilo získat sedmnáct stránek, které už údajně nemají existovat," říká Penc.

 

Mladá fronta Dnes

26.10.2002

Vnitro blokuje otevření archivů StB

Lidé dostávají protichůdná stanoviska o agentech, existenci některych svazků Grossův úřad zamlčuje

SABINA SLONKOVÁ

Praha Svazek agenta Kinského je k dispozici. Svazek agenta Kinského není k dispozici. Eva Trousilová nespolupracovala s StB. Eva Trousilová spolupracovala s StB. Prostě jeden velky chaos. Přesně tak vypadá v praxi otevření svazků komunistické Státní bezpečnosti, které umožnil letos v březnu přijatý zákon coby definitivní tečka za vyrovnáním se s minulostí. Ministerstvo vnitra, které je za zpřístupnění archivů odpovědné, vydává lidem protichůdná stanoviska o agentech, existenci některych svazků zamlčuje a utajuje naprosto banální, třicet let staré dokumenty (například obecné pokyny o přidělování odměn estébákům). Grossův úřad kromě toho nestíhá. Listování v archivech podle nového zákona zatím umožnil jen několika lidem. Tisíce dalších teprve čekají na přidělení termínu. "Prostě to normálně sprostě sabotují," komentuje počínání státu historik Pavel Schovánek.

Svazek nejdřív byl, pak zas nebyl

Historika k silným slovům opravňují jeho vlastní zkušenosti. Roky pracoval na Úřadu dokumentace zločinů komunismu a prošly mu rukama stohy materiálů StB. Když po platnosti nového zákona o některé z nich zažádal na vnitru, dorazily mu překvapivé odpovědi: Nic takového jste mít v ruce nemohl, protože to neexistuje. Ministr vnitra Stanislav Gross říká, že o komplikacích nic neví. "V tuto chvíli takové informace nemám. Ale prověřím to," uvedl. Ministr by tak měl prověřit případ již zmíněné Evy Trousilové. Z dokumentů StB, které má MF DNES k dispozici, vyplývá, že byla nejprve Kandidátkou tajné spolupráce a 1. července 1976 ji tajná komunistická policie převedla do kategorie Agent. Historikovi Schovánkovi přesto přišla z vnitra odpověď, že Trousilová není evidovaná jako spolupracovník StB. Nevzdal se, upozornil je, že to není pravda, ale stejně zbytečně. "Nebyla evidovaná jako spolupracovník bezpečnostních složek ve smyslu zákona. To je informace, která je relevantní a kterou jste zásadně požadoval," stojí si za svým úředník ministerstva Pavel Brunnhofer. Stejně vymluvny je i příběh agenta Radslava Kinského, kterého komunistická rozvědka vysadila v roce 1958 do Francie. Vnitro nejprve Schovánkovi napsalo, že mu svazek Kinského zpřístupní. Za pár týdnů však dorazilo jiné stanovisko: "Osobní svazek Radslava Kinského není v současné době k dispozici, neboť byl v minulosti zničen. První odpověď byla bohužel chybná." Ministerstvo vnitra napodruhé lhalo. Svazek Kinského skartovaný nebyl. Ještě v roce 1996 s ním pracoval úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Jen díky tomu, že ho měli byvalí pracovníci úřadu v ruce, ministerstvo nakonec uznalo svůj omyl a svalilo vinu na jednu svou úřednici.

Vnitro: Chyby se staly, ale nebyl to záměr

Odpovědní úředníci na vnitru jisté potíže přiznávají. Rozhodně však odmítají, že by zatajovali některé svazky či údaje úmyslně. Říkají, že mají málo lidí a chyby, které se staly, označují za administrativní nedopatření. "Určitě nechceme nic tutlat. Ale najeli jsme na ostry provoz, aniž bychom měli dost lidí. Ti, kteří tu jsou, jsou přetížení, žádostí je moc, a tak se, bohužel, chyby stát mohou," tvrdí šéf bezpečnostního odboru Aleš Šulc. Kritici ministerstva však říkají, že ani úmysl nelze vyloučit. "Například rozvědka si převzala některé předlistopadové agenty, takže mají samozřejmě důvod dál je chránit. Ale ať už je to úmysl, nebo jen nepořádek, obojí je špatně," prohlásil byvaly disident Stanislav Penc. Historik Pavel Žáček přidává ještě jeden možný důvod: "Je to vyjádření určitého nezájmu o vyrovnání se s minulostí. Měli dost času se na to připravit a pak to dopadne, jak to dopadlo." Vnitro slibuje, že se vše zlepší po Novém roce, kdy dostane další lidi, kteří mají zpřístupnění svazků na starosti. Šulc je přesvědčen, že se do března stihne připravit i internetový seznam příslušníků a spolupracovníků StB, který by v podstatě nahradil legendární Cibulkovy seznamy.

2003

Aktivisté: Ministerstvo vnitra svazky StB zveřejňuje pomalu

PARDUBICE/JIČÍN 18. listopadu 2003(ČTK) - Podle aktivistů z Dokumentačního střediska pro lidská práva v Libáni na Jičínsku archivní služba ministerstva vnitra zveřejňuje svazky bývalé Státní bezpečnosti (StB) pomalu. Před šestnácti měsíci totiž ministerstvo požádali o 720 svazků týkajících se spolupracovníků StB na Jičínsku, dnes ale v pardubickém pracovišti archivní služby mohli nahlédnout pouze do prvního z nich. Aktivisté proto případ chtějí předat správnímu soudu. ČTK to dnes řekl zakladatel střediska a někdejší disident Stanislav Penc.

"Podáme podnět ke správnímu soudu, který by měl zhodnotit postup ministerstva, protože my to považujeme za liknavost z jeho strany," doplnil Penc. Podle svých slov chce do konce týdne rovněž kontaktovat poslance, kteří by podle něj v této věci měli interpelovat ministra vnitra. "S tímto stavem, kdy čekáme přes šestnáct měsíců na věc, která měla být vyřízena do tří měsíců, se rozhodně nechceme smířit. Je to výsměch," uvedl Penc.

Vyjádření pardubického pracoviště archivní služby ministerstva vnitra se dnes ČTK nepodařilo získat. K zastižení nebyl také nikdo z vedoucích pracovníků archivní a spisové služby na ministerstvu vnitra v Praze. "V Pardubicích mi dnes řekli, že dlouhé čekání je způsobené velkým počtem žádostí, ale jsem přesvědčen, že ministerstvo se svým úřednickým aparátem by mohlo tuto agendu zvládat rychleji," podotkl Penc.

Dokumentační středisko pro lidská práva zprovoznilo na internetových stránkách http://odboj.jicinsko.cz archivy jičínské Státní bezpečnosti z let 1967 až 1975. Svazky 720 spolupracovníků, o které středisko požádalo, měly posloužit k doplnění těchto stránek.

Zákon o odtajnění svazků, který lidem umožňuje nahlédnout do většiny dokumentů někdejší komunistické Státní bezpečnosti podepsal v polovině března 2002 tehdejší prezident Václav Havel.

Do té doby mohli do svých svazků nahlížet pouze lidé, na které je StB vedla.

Jakub Sochor fcz

 

2004

Penc: V oficiálních seznamech StB chybí 25.000 jmen

PRAHA 22. března 2004(ČTK) - V oficiálních seznamech agentů komunistické Státní bezpečnosti (StB) ministerstva vnitra stále chybí zhruba 25.000 jmen. V rozhovoru pro ČTK to dnes řekl Stanislav Penc z Dokumentačního střediska pro lidská práva.

"Je skandální, že po více než roce od vydání oficiálních seznamů spolupracovníků bývalé StB není ministerstvo vnitra schopno doplnit tisíce chybějících jmen," uvedl. Pracovnice tiskového odboru ministerstva vnitra ČTK řekla, že její úřad se k Pencově tvrzení vyjádří v úterý. Oficiální seznam vnitra čítá zhruba 75 000 jmen.

Penc jména lidí, která podle něj v seznamech vnitra chybí, v těchto dnech zveřejnil na svých internetových stránkách. Zájemci je naleznou na adrese odboj.jicinsko.cz. Uvedl, že svůj seznam sestavil tak, že srovnal takzvané Cibulkovy seznamy s materiálem vnitra.

"Rozhodli jsme se ta jména zveřejnit i přesto, že už je dávno před lety zveřejnil Cibulka, ale chtěli jsme touto aktivitou dokázat, že ministerstvo vnitra plní svoji úlohu velice špatně," uvedl. Pencovi se rovněž nelíbí, jak dlouho pracovníkům vnitra trvá, než zájemcům vyhledají vyžádané materiály StB. Podle zákona musí žádost vyřídit do tří měsíců.

"Já jsem před čtyřiadvaceti měsíci požádal o 730 svazků, ale do dnešního dne mi jich dali sedm. Až dnes ráno mi volal člověk, který v Pradubicích spravuje ten archiv, že má pro mne dalších 20svazků," uvedl.

Vnitro poprvé zveřejnilo oficiální seznamy evidovaných spolupracovníků bývalé StB loňského 20. března. Seznamy se objevily na internetových stránkách ministerstva na adrese www.mvcr.cz a zároveň vyšly tiskem v nákladu 3000 výtisků.

Lidé si je v krátké době rozebrali, proto v létě vyšel jejich dotisk. Seznamy ministerstva vyšly zhruba 11 let po Cibulkových seznamech.

Zákon o odtajnění svazků, který lidem umožňuje nahlédnout do většiny dokumentů někdejší komunistické StB, podepsal v polovině března 2002 tehdejší prezident Václav Havel. Do té doby mohli lidé nahlížet pouze do svazků, které StB vedla na ně osobně.

Martin Kajan mal kš

2005

Policie vyslechla St anislava Pence, který byl obviněn z pomluvy

PRAHA 21. prosince 2005 (ČTK) - Policisté dnes vyslechli bývalého disidenta Stanislava Pence obviněného z trestného činu pomluvy. Měl se ho dopustit na srpnové tiskové konferenci na ministerstvu vnitra. Penc tvrdí, že se pouze zeptal, zda policejní důstojník František Pachl, který velel zásahu proti CzechTeku, pracoval pro Státní bezpečnost (StB). "Je to fraška," řekl ČTK Penc. Podle policie ale jeho slova naplnila skutkovou podstatu trestného činu pomluvy. "Můžete potvrdit, nebo vyvrátit, že jeden z řídících důstojníků policie František Pachl spolupracoval nebo byl kmenovým příslušníkem StB?" zněla Pencova otázka, která byla zveřejněná na internetu. "Odpověď jsem dostal po pěti měsících formou obvinění," dodal Penc. Policie lustracemi na ministerstvu vnitra zjistila, že Pachl nebyl nikdy zařazen ve složce Státní bezpečnosti a nebyl ani v evidenci jejich spolupracovníků. Penc dnes absolvoval asi hodinový výslech a nahlédl do vyšetřovacího spisu. Trestní oznámení podle něj nepodal sám Pachl, ale jeho nadřízený, ředitel tachovské policie Jaromír Kníže. Ten údajně tvrdí, že Penc svou otázku špatně formuloval. Ještě do konce roku se má rozhodnout, zda policie případ odloží, nebo navrhne Pence obžalovat. Aktivista také upozornil na nebezpečí, které po jeho případu hrozí dalším novinářům. "Kdyby tuto kauzu předali dál, nebo mne případně odsoudili, tak by novinářská obec vlastně vůbec nemohla fungovat," řekl Penc. Policie rozehnala technoparty CzechTek koncem července. Při zásahu byly zraněny desítky jejích účastníků i policisté. Proti postupu policie se konalo několik demonstrací a dalších akcí. Penc letos v létě na festivalu v Trutnově také zveřejnil telefonní číslo premiéra Jiřího Paroubka, který si na Pence následně stěžoval. Trutnovská radnice v prosinci rozhodla, že se nedopustil přestupku proti občanskému soužití a případ odložila. Trutnovská radnice svůj verdikt zdůvodnila vyjádřením Ústavního soudu, podle kterého je míra ochrany osobností veřejně činných, včetně politiků, menší než u ostatních osob. sta hš

2006

Žalobkyně zrušila obvinění Stanislava Pence pro pomluvu

PRAHA 10. ledna (ČTK) - Státní zástupkyně Ivona Horská zrušila obvinění bývalého disidenta Stanislava Pence pro pomluvu.

Podle policie se Penc pomluvy údajně dopustil na tiskové konferenci ministerstva vnitra. Aktivista tvrdí, že se pouze zeptal, zda František Pachl, který velel zásahu proti technoparty CzechTek, pracoval pro Státní bezpečnost. "V pondělí jsem zrušila usnesení o zahájení trestního stíhání jako neodůvodněné a vrátila ho zpět policii," řekla dnes ČTK Horská.

"Můžete potvrdit, nebo vyvrátit, že jeden z řídících důstojníků policie František Pachl spolupracoval nebo byl kmenovým příslušníkem StB?" zněla otázka na tiskové konferenci,jak ji Penc zveřejnil na svých internetových stránkách.

Policie lustracemi na ministerstvu vnitra údajně zjistila, že Pachl nebyl nikdy zařazen ve složce komunistické Státní bezpečnosti a nebyl ani v evidenci jejích spolupracovníků.

Trestní oznámení podle Pence nepodal sám Pachl, ale jeho nadřízený, ředitel tachovské policie Jaromír Kníže. Ten údajně tvrdí, že Penc svou otázku špatně formuloval.

Penc řekl, že původně například požadoval, aby mu vyšetřovatel ukázal personální materiály a on si mohl ověřit tvrzení o Pachlově bezúhonnosti. Policie mu to však neumožnila stejně jako senátorovi Jaromíru Štětinovi.

Penc dnes také podal trestní oznámení na ministra vnitra Františka Bublana. Ministr se podle něj dopustil pomluvy, když v rozhovoru pro páteční Hospodářské noviny řekl, že na otázku Pachlovy minulosti Pencovi třikrát odpověděl. Podle Pence to ale není pravda. "Je tedy naprosto zřejmé, že František Bublan sdělil o jiném nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů ...," píše aktivista v oznámení.

Policie rozehnala technoparty CzechTek koncem července. Při zásahu byly zraněny desítky jejích účastníků i policisté. Proti postupu policie se konalo několik demonstrací a dalších akcí.

Penc letos v létě na festivalu v Trutnově také zveřejnil telefonní číslo premiéra Jiřího Paroubka, který si na Pence následně stěžoval. Trutnovská radnice v prosinci rozhodla, že se nedopustil přestupku proti občanskému soužití, a případ odložila.

Svůj verdikt zdůvodnila vyjádřením Ústavního soudu, podle kterého je míra ochrany osobností veřejně činných, včetně politiků, menšínež u ostatních osob.

sta kš

 

« tolist