www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

Dopis 3. Stanislava Pence na ÚOOÚ /není součástí spisu/

Úřad na ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora, Praha 7

 

Dobrý den,

V dopise ze dne 8.října 2009 Zn.ISNP4-5688-09-2 mne pan inspektor Ing.Miloš Šnytr , že k mé žádosti na nahlédnutí do spisového materiálu je třeba doložit můj právní zájem v této věci.

Tímto Vám přeposílám veškerou korespondenci s vaším úřadem, z které jasně plyne, že se hlásím k tvorbě a vkládání obsahu na stránky www.svazky.cz. Dále uvádím, že jsem jedinou osobou, na kterou je na stránkách www.svazky.cz uveden kontaktní údaj, jsem majitelem domény www.svazky.cz a také jsem pronajímatelem prostoru na internetu pro tyto stránky vytvořeném. Jelikož chci i nadále tyto stránky provozovat, mám dostatečný právní zájem na této věci.

Dopis zasílám elektronickou poštou s tím, že se zítra tj.20.října 2009 v dopoledních hodinách dostavím na váš úřad, abych do spisového materiálu mohl nahlédnout a činit si z něho výpis či fotokopie.

S pozdravem

Stanislav Penc

28.2.1970

Staré Hrady 53

507 23 pošta Libáň