www.svazky.cz

Křišťálová Lupa

Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)

Národní knihovna

Stránky jsou zařazeny do projektu Národní knihovny – digitální archiv českých webových stránek

WebArchiv - archiv českého webu

Kontakt

Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.

Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Prohlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.

První žádost o archiválie v elektronické podobě

Dne 20.listopadu jsme zažádali o poskytnutí archiválii v elektronické podobě, které byly naskenovány v projektu MV "Otevřená minulost" a předány Archivu bezpečnostních složek, ten nám 1.prosince 2009 sdělil, že naší žádosti nevyhovuje. Bohužel jsme odvolání proti tomuto rozhodnutí nezaslali v řádném termínu a bylo zamítnuto jako opožděné. Viz galerie.